Online Buchen -  Zum besten Preis

VOP - Vseobecné obchodné podmienky

Rezervácia izieb / zmluva o ubytovaní / podmienky zrušenia pobytu / všeobecné obchodné podmienky

1. Rezervácia izby je uzatvorená a platná v prípade ak hotel potvrdí Vašu rezerváciu. Písomné potvrdenie poskytovateľa ubytovania (hotela) nie je potrebné - ústne potvrdenie cez telefón je postačujúce. Tak tiež Vám postačuje jednostranné potvrdenie rezervácie od poskytovateľa služieb (hotela).

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí ubytovania zaväzuje obe strany rovnako túto zmluvu dodržať, a to počas doby trvania, na ktorú je zmluva uzatvorená.

3. Poskytovateľ ubytovania (hotel) sa zaväzuje pri neposkytnutí izby na rezervovanú dobu hosťa odškodniť.

4. Hosť sa zaväzuje pri nevyužití rezervovaných služieb, zaplatiť za rezervované služby zmluvne dohodnutú sumu alebo hotelom určenú sumu po odrátaní úspory za neposkytnuté služby.

5.a. Poskytovateľ ubytovania (hotel) sa zaväzuje, že sa pri nevyužití rezervovaných služieb zo strany hosťa bude zo všetkých síl snažiť tieto izby aj ďalej ponúkať, aby zamädzil strate.

5.b. V prípade, že sa to nepodarí, tak hosť nesie za zrušenie rezervácie nasledovné storno poplatky:

Storno poplatky:

  • do 30-tich dni pred príchodom rezerváciu môžete zrušiť bezplatne
  • 30 až 8 dní pred príchodom účtujeme nasledovné poplatky:
    50 % pri rezervácii s polpenziou
    60 % pri rezervácii s raňajkami
  • od 7 dní pred príchodom, pri nie vopred oznámenom zrušení rezervácie alebo pri predčasnom prerušení dovolenky a následnom odchode účtujeme nasledovné poplatky:
  • 70 % pri rezervácii s polpenziou
  • 80 % pri rezervácii s raňajkami

Odporúčame Vám uzavretie poistenia storna zájazdu.

Content Management Software (c)opyright 2000-2011 by HELLMEDIA GmbH